Werkwijze

Een goede samenwerking is het fundament voor iedere bouwopgave.


Wederzijds vertrouwen en goed overleg zijn essentieel voor het slagen van een project.  Dat geldt zeker in de relatie opdrachtgever – architect. In dialoog met de klant worden de wensen vertaald  in een programma van eisen dat het uitgangspunt vormt van het ontwerp.

Een eerste gesprek is gratis.  U kunt zich een beeld vormen van  mij en mijn werkwijze. 

Van mijn kant probeer ik uw vraag helder te krijgen, om een passende offerte kunnen doen voor uw project.

Projecten worden begeleid van schetsontwerp tot en met oplevering, maar kunnen, in overleg, ook een deel van dat traject omvatten.

WERKWIJZE