De smalle bouwstrook ligt op de grens van de stad in de helling van een stuw-wal en heeft uitzicht over de Ooijpolder. Het plan omvat een kantoorlaag op de begane grond met daarboven ruime woningen in 3 bouwlagen. De gevel van de kantoren volgt aan de voorzijde de bestaande rechte gevelrooilijn. Op de verdieping volgt de gevel de kromming van de straat en zwaait uit over de kantoren op de begane grond waardoor de visuele en functionele gelaagdheid van het plan verder wordt geaccentueerd. De toren als  beëindiging van de straatwand, versterkt, de uniciteit van deze plek.

In het ontwerp is het profiel van de helling benut. De woning-entrees liggen aan een galerij op de eerste verdieping. Door het oplopende talud grenst de woning aan de achtergevel direct aan de tuin.

De onder- en bovenetage van de galerijwoningen zijn neutraal van karakter en kunnen naar keuze gebruikt worden voor woon- of werkkamer. De tuinkamer heeft een ingetogen sfeer aan de begroeide stuwwal terwijl de dakkamer met terras gericht is op het uitzicht over de polder. Een vaste structuur met individuele kamers en natte cel bepaalt de middenverdieping.

De woningen zijn door de ontwikkelaar in een vroeg stadium verkocht. Op basis van de structurele variatiemogelijkheden van het plan zijn de plattegronden door de bewoners zelf bepaald.

ontwerp in samenwerking met Cees Vellekoop Architect / Amsterdam