Deze zeer kleine voormalige arbeiderswoning had een vloeroppervlak van slechts 42 m2. Met deze verbouwing werd het bruikbare vloeroppervlak bijna verdubbeld. Toch werd het intieme karakter van deze buitendijks gelegen woning niet aangetast.

Door evenwijdig aan de bestaande nok een tweede nok te creëren, bleven de schaal en de richting van het huisje intact. De twee nokken zijn verbonden door een plat dak, hiermee werd op de verdieping ruimte gemaakt voor een ruime slaapkamer, badkamer en bergruimtes.

De uitbreiding werd uitgevoerd in houtskelet-bouw en afgewerkt met buitenisolatie en wit pleisterwerk. Het dak aan de dijkzijde werd afgedekt met de bestaande keramische pannen, voor de dakvlakken aan de achterzijde werden nieuwe pannen van hetzelfde type gebruikt.