Het zusterhuis maakt deel uit van “de Refter”, een woon en werkcomplex gevestigd in een voormalig klooster met bijgebouwen. Het complex is prachtig gelegen op een beboste heuvelrug aan de rand van Nijmegen in de gemeente Ubbergen. Het Zusterhuis dateert uit 1903 en is een Rijksmonument.

In het zusterhuis  bevinden zich 7 wooneenheden, die in totaal 17 mensen huisvesten.

De indeling van het pand was zodanig dat de bewoners op den duur erg veel (geluids-) overlast van elkaar ondervonden. Daarvoor zorgde onder andere de lange looproutes door het pand om bij de eigen eenheid te komen. Ook het doorkruisen van openbare ruimtes voor toilet- of badkamer- bezoek was hinderlijk

Met veranderingen aan de ontsluiting en de verkeerscirculatie in het pand, en het nemen van geluid-isolerende maatregelen zijn deze problemen goeddeels opgelost. De meest in het oog springende ingreep was het creëren van een nieuwe centrale ingang op de eerste verdieping. Door de ligging van het pand in de heuvel was het mogelijk deze bereikbaar te maken vanaf een hoger gelegen pad via een licht oplopende, gekromde brug.

Alle eenheden grenzen nu aan een centraal trappenhuis. De “ verkeersoverlast” is hierdoor sterk Afgenomen. Door een goede isolatie van trappenhuis en toegangsdeuren naar de wooneenheden  is de geluidsoverlast  sterk verbeterd. De geel ingekleurde plattegronden laten zien dat de totale verkeersruimte meer dan gehalveerd is.