Visie

De meeste van mijn projecten zijn gesitueerd op binnenstedelijke locaties, in bestaande gebouwen of sluiten aan op bestaande gebouwen.


Daardoor ben ik gewend aan complexe opgaven waarbij zich tijdens het proces vaak onverwachte moeilijkheden en mogelijkheden voordoen. Er wordt niet gedacht in standaardoplossingen, maar er wordt geprobeert vanuit de bijzondere situatie geschikte en mooie oplossingen te vinden.

Bij alle projecten is respectvol omgaan met het bestaande een belangrijk uitgangspunt. Daarmee wordt tevens de basis gelegd voor een duurzaam ontwerp. Een tweede uitgangspunt is het optimaal gebruik van natuurlijk licht. Een goede toetreding van daglicht zorgt voor leefbare en gezonde ruimtes en een juiste oriƫntatie van ramen en dakopeningen maakt het gebruik van passieve zonne-energie mogelijk.

Oplossingen kunnen behoudend zijn, maar kunnen ook contrasteren met het bestaande. Er worden steeds meerdere oplossingen onderzocht om tot een uitgebalanceerd eindresultaat te kunnen komen.